Några bilder som Anders E har tagit.

Våran yngsta medlem :-)

Claes försöker förklara hur tävlingen går till

Säckhoppning ett delmoment i patrulltävlingen

Ingmar vår enväldiga dommare

Frida och Moa.....

Säckhoppning på Stödes egna vis.